Code Week

B’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali, eskills Foundation u l-iskola tagħna b’mod partikolari s-snin 5 u 6 ħadu sehem f’attività marbuta ma’ Code Week. Flimkien mal-istudenti ħadu sehem in-nanniet u qraba oħra. Kienet attività ta’ suċċess. Nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni u l-attendenza ta’ kulħadd.

In collaboration with the Local Council, eskills Foundation and our school in particular the years 5 and 6 took part in an activity linked to Code Week. Together with the students, grandparents and other relatives took part. It was a successful activity. We thank you for everyone’s cooperation and attendance.

This entry was posted in Attivitajiet. Bookmark the permalink.