Donazzjoni ta’ pjanti

Nixtiequ nirringrazzjaw min qalbna lill-Ambjent Malta taħt il-Ministeru tal-Onor. Miriam Dalli tas-sapport li qegħdin jagħtu lill-iskola primarja tal-Isla.
Ricentament ingħataw numru sabiħ ta’ pjanti li tpoġġew fil-bitħa tal-iskola u qed joħolqu ambjent mill-isbaħ.

Grazzi imens

 

We would like to thank those who supported Environment Malta under the Ministry of the Hon. Miriam Dalli for the support they are giving to Senglea primary school.
Recently we were given a good number of plants that were placed in the school yard and they are creating a wonderful environment.

Thank you so much

This entry was posted in Attivitajiet. Bookmark the permalink.